The best of Trường Vũ – RELEASING Nov. 24, 2010

1 comment

1. Con Đường Mang Tên Em (Trường Vũ, Như Quỳnh)
2. Tiếng Ca Đó Về Đâu
3. Chia Xa
4. Xin Tròn Tuổi Loạn
5. Chuyện Ngày Cuối Năm
6. Tuyết Lạnh (Trường Vũ, Hoàng Lan)
7. Tấm Ảnh Ngày Xưa
8. Thư Cho Vợ Hiền
9. Không Giờ Rồi (Trường Vũ, Như Quỳnh)
10. Hát Cho Mai Sau
11. LK Nghèo (Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình)
12. Điều Có Thật
13. Thư Về Em Gái Thành Đô
14. LK Trong Tầm Mắt Đời & Thương Hận (Trường Vũ, Chế Linh)
  1. chào, cai ao dài dep nua, la qua chua thay wow,

Leave a Reply