Ngôi nhà nhỏ của bé Melody

Ngôi nhà nhỏ của bé Melody (con gái của Như Quỳnh). (xem tất cả hình)

Melody đọc 8 câu thơ trích từ Truyện Kiều của Nguyễn Du!!!