About

Real Name: Lê Lâm Quỳnh Như
Profession Name: Như Quỳnh
Birth Date: September 9, 1970
Birth Place: Dông Hà, Quang Trị – Việt Nam
Religion: Buddhism
Height: 5′ 3″
Vietnamese Zodiac: Dog

Siblings: 2 younger brothers (Tường Duy & Tường Khuê)
Adopted Sibling: Tường Nguyên
High School: Trưng Vương
Hobbies: Singing & watching comedies
NQ’s Idol: Thanh Nga
Favorite Female Singers: Hương Lan, Hoàng Oanh, Khánh Ly . . .
Favorite Male Singers: Thái Châu, Nhật Trường, Vũ Khanh, Duy Quang . . .
Favorite Melody: Folksongs (Nhạc Quê Hương), especially those about mothers
Favorite Outfit: Vietnamese Long Dress (Aó Dài)
Favorite Colors: White, Light Pink
Favorite Food: She loves to eat hot and spicy food.
“Như Quỳnh thích các món ăn cay, nhất là món Huế. Như Quỳnh thích các món Bác như Canh rau đay, thịt dòng dưa chua, món miền Nam như canh chua cá kho tộ.”

Favorite Seafood: Crawfish and Clams

What she’s most proud of? “Đó là điều Như Quỳnh luôn sống thật lòng với chính mình và người chung quanh.”

What she’s least proud of? “Nhiều lám. Thứ nhát là không kiên nhẫn diet nè. Lúc nao cũng chỉ muốn an thôi. Nhưng thôi, kể ra hết thì làm sao đủ giấy?”.

Something you might not know: Nhu Quynh can play the the piano pretty well!
Fan mail address: Thúy Nga
ATTN: Như Quỳnh
9295 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92583

Direct and best way to contact NQ: Meet her at concert tours or join NQ Starlight Forum to meet fans who will be attending her concerts so they can relay your questions to her personally.